Tandreglering


Vi tandreglerar med osynliga tandskenor som flyttar tänderna en liten bit i taget. Man byter skenor allt eftersom tänderna flyttar sig. Behandlingen tar från 6 månader upp till flera år men ett år är vanligt. Skenorna ska sitta i hela tiden utom då du äter mat. För att kunna framställa  skenorna så tar vi bilder av dig samt scannar dina tänder.